-Minna

Etsin omaan kokemukseeni ja taustaani soveltuvaa esimiesvalmennusta. Työni on henkisesti raskasta ja en halunnut, että työnohjaus olisi pelkästään työasioihin liittyvää, vaan kokonaisvaltaisempaa, elämänhallintaa ja omien vahvuuksien löytämistä. Olen kokenut loppuun palamisen ja sen prosessoiminen oli henkisen hyvinvoinnin ja muutosprosessin vuoksi tärkeää. On todella tärkeää puhua omista mietinnöistä, vajeista ja epäilyksistä, koska ääneen puhuessa peilaa omia asioitaan ja saattaa itsekin löytää uusia näkökulmia murehduttaviin asioihin. Olen saanut apua loppuunpalamisen käsittelemiseen ja ehkäisemiseen tulevaisuutta ajatellen. Olen alkanut hyväksymään itseni sellaisena kuin olen ja kuuntelemaan omia tuntemuksiani enemmän. Johtajuus ja esimies roolituksen kantaminen on parantunut. Olen aiempaa tyytyväisempi itseeni ja elämääni. Pidän valmentajasta, joka ei jyrää omilla neuvoilla ja ajatuksillaan vaan auttaa aukaisemaan asiakkaan omia ajatuksia eri näkökulmista ja sinä olet juuri sellainen, joka auttaa pohtimaan asioita eri suunnista ja tarvittaessa havahduttamaan omista solmukohdista. On paljon ammattilaisia, jotka kokevat, että on tärkeää tuoda tiiviissä keskustelutilanteessa kaiken ammattitaidon esille ja se ei useinkaan ole kuuntelemisen ja ymmärryksen taitoa.