Rekisteri- ja tietosuojaseloste perustuu GDPR-asetukseen (General Data Protection Regulation) ja Suomen henkilötietolakiin (523/1999), 10 § ja 24§.

 

UnelmaFiilis Akatemia -sivusto on Dream4REAL Oy:n (myöhemmin yritys) ylläpitämä sivusto verkkovalmennusten myyntiä ja ylläpitoa varten. UnelmaFiilis Akatemian toimintaan liittyen yritys ylläpitää seuraavia rekistereitä:

 • sähköpostilista uutiskirjeen lähettämistä varten
 • rekisteröitymistiedot Akatemiaan rekisteröitymisen yhteydessä
 • asiakastiedot verkkokauppa-ostoksien yhteydessä

 

Rekisterin ylläpitäjä

Dream4REAL Oy
Y-tunnus 2375378-5
Emeleuksentie 3 A 2
61500 Isokyrö

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Leena Pakonen
Emeleuksentie 3 A 2
61500 Isokyrö
p. 040 1575 275
leena(a)unelmafiilis.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yritys käyttää rekisteröityneiden henkilötietoja yhteydenpitoon sähköpostitse sekä asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Tietoja voidaan käyttää yrityksen omaan suoramarkkinointiin.

 

Rekisterin sisältö

 • Sähköpostirekisteriin kerätään seuraavia tietoja: etunimi ja sähköpostiosoite. Rekisteröitynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä uutiskirjeen alaosassa sijaitsevan linkin kautta: “Voit peruuttaa tilauksen tai muuttaa yhteystietosi milloin tahansa.”

 

 • Sivuston käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä kerätään seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä muut vapaaehtoisesti täytettävät tiedot. Rekisteröitynyt voi milloin tahansa muuttaa tietojansa tai poistaa tietonsa rekisteristä Omilla Sivuillaan.

 

 • Verkkokaupan asiakasrekisteriin kerätään oston yhteydessä seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ostotositteita säilytetään kirjanpito- ja verolakien edellyttämä aika, jonka jälkeen ne poistetaan rekisteristä. Yrityksen rekistereissä ei säilytetä asiakkaan pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Leena Pakonen
Emeleuksentie 3 A 2
61500 Isokyrö
p. 040 1575 275
leena(a)unelmafiilis.fi

 

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun henkilö tilaa uutiskirjeen tai jonkin ilmaisen tuotteen, rekisteröityy sivujen käyttäjäksi, päivittää omia tietojaan tai ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tarjoaman maksullisen tuotteen. Yritys ei tarkista asiakkaan antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisterit on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Yritys on varmistanut että kaikki sen käyttämät palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Yritys käyttää säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • GetResponse -sähköpostipalvelu
 • Woocommerce -verkkokauppa
 • Checkout.fi -maksunvälityspalvelu
 • WebinarJam -webinaaripalvelu

 

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja nimetyt säännönmukaiset palveluntarjoajat. Sähköisten rekistereiden käyttö vaatii käyttäjäoikeudet ja tiedot on tallennettu salasanasuojatuille palvelimille.

 

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Sivuston bannerit, artikkelit, ladattavat materiaalit ja uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse. Osa linkeistä voi olla mainos- ja kumppanuus-linkkejä, joiden kautta yritys saa myyntipriovisioita.

 

Evästeet

Yritys kerää tietoja unelmafiilis-akatemia.fi sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

 

Lisätietoja

Rekisteriin liittyviin kysymyksiin vastaa Leena Pakonen leena@unelmafiilis.fi.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 24.5.2018